Visuele screening en training

Als je ogen niet goed focussen, is het onmogelijk scherp te zien. Dan kun je dus ook niet goed lezen. Door middel van een visuele screening is dit gemakkelijk op te sporen.

Bij sommige kinderen zijn de ogen prima gezond, maar werken ze niet goed samen. Alleen bij grote inspanning zien zij een scherp beeld. Door problemen met lezen wordt soms aan dyslexie gedacht terwijl dit niet altijd zo hoeft te zijn.

De screening bestaat onder andere uit een test met plaatjes en een bioptor. Dit is een meetinstrument dat de samenwerking van de ogen toetst.

 bioptor

Als uit de screening blijkt dat er sprake is van een visueel probleem gaan we samen aan de slag met oefeningen om de problemen op te lossen.

Kenmerken van een visuele disfunctie

        Hoofdpijn

        Slordig schrijven

        Hekel hebben aan lezen

        Zwakke spelling

        Aanwijzen van de regel bij lezen

        Hoofd scheef houden tijdens lezen en/of schrijven

Met de visuele training zijn het visuele systeem en de opname van oogprikkels te verbeteren. In feite stimuleert de training het brein om de oogspieren en aanverwante reflexen beter aan te sturen. Het programma bestaat uit een variatie van verschillende oefeningen:

        Oogbewegingen

        ogen richten

        ogen scherpstellen

        oog-lichaam coördinatie

visuele screening en training

gecertificeerd 3 sterren visueel screener