Leesmatrix

Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de zogenaamde leesvoorwaarden. Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie en vier uit op leesgebied. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind in het juiste ontwikkelingsstadium zit, om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren.

Wanneer je iets leert , gebeurt dit niet alleen met je hoofd, maar ook door te beleven, te voelen en te doen. Zowel auditieve (gehoor), visuele (ogen), tactiele (voelen), als motorische (bewegen) aspecten zijn onmisbaar om een goed resultaat neer te zetten.

Om te leren lezen moet een kind dus eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ik kijk eerst of een kind aan deze voorwaarden voldoet en ga eerst samen met het kind aan deze voorwaarden werken, mocht dat nodig zijn. Daarna gaan we aan de slag met de Leesmatrix.

Wat is de leesmatrix?

Dit is een gestructureerde leesmethode om kinderen die vastlopen met lezen of spelling alsnog, opnieuw, of beter te leren lezen. 

Dit programma is gekoppeld aan nieuwe wetenschappelijke inzichten met betrekking tot informatieverwerking. Daaruit blijkt dat de koppeling tussen het verwerken van de visuele (zien) en auditieve (horen)  informatie en het verbaliseren (uitspreken) ervan de sleutel is om tot lezen te kunnen komen.

Leesmatrixcoach

gecertificeerd trainer