Werkwijze

Kennismaken.

Er is een vrijblijvende kennismaking van maximaal 30 minuten, waarin we samen bekijken of ik iets kan betekenen voor uw kind. Dat kan telefonisch of via mail. In overleg maken we een afspraak voor een intakegesprek. Aan de hand van onze kennismaking stuur ik u van tevoren een  intakeformulier waarin u het e.e.a. kunt toelichten.

Intake.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding met elkaar. Samen met de ingevulde intakeformulier en uw aanvullende informatie, schets ik een zo helder mogelijk beeld van de problematiek. Aan het einde van dit gesprek geef ik u een indicatie van mijn werkwijze en benodigde sessies en krijgt u de algemene voorwaarden mee.

Kindercoaching is een kortdurend traject. Gemiddeld werk ik 4 tot 8 keer met uw kind. Wanneer er meer of minder sessies nodig zijn, is dit altijd in overleg met u.

Coachsessies.

De coachsessies duren een uur**.

De eerste sessie met het kind zal ook een soort intake zijn. We maken kennis met elkaar en samen met uw kind kijk ik naar wat het nodig heeft en naar wat uw zoon/dochter wil leren (vaardigheid).  Dit wordt het doel waar we aan gaan werken.  Dit kan op allerlei manieren.  Zo gebruik ik :

  • spelvormen
  • creatieve werkvormen
  • lichaamswerk met o.a. oefeningen voor ademhaling, aandacht, concentratie en bewustzijn
  • ontspanningsoefeningen
  • visualisaties
  • verhalen en metaforen
  • EFT (Emotional Freedom Techniques)

Wanneer uw kind een andere hulpvraag heeft dan die u als ouder voor ogen had, bespreek ik dit met u. Ik werk  elke keer zo’n 60 minuten met uw kind. Als u het prettig vindt kunt u ervoor kiezen om de laatste 10 minuten aanwezig te zijn, waarin uw kind kan vertellen of laten zien wat we die keer hebben gedaan. Het komt ook voor dat ik u vraag bij een hele sessie aanwezig te zijn, dit spreken we dan apart af. Gedurende het traject houd ik contact met u om de groei en voortgang van uw kind te bespreken en indien nodig tips/adviezen mee te geven. Dit kan na de sessie zijn, maar ook in een voortgangsgesprek. Hierin zullen we met elkaar bespreken hoe het is gegaan, wat er is bereikt en wat er nog nodig is. We spreken af hoe vaak we nog bij elkaar zullen komen of we ronden het traject af.

Afronding.

Wanneer uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de coaching af. Er vindt voor de afronding een evaluatiegesprek met de ouder(s) en kind plaats. Ik geef (eventueel) handvatten mee voor de toekomst.

** Kindercoaching is vaak kortdurend, 4 tot 8 keer, en kan dus ook onder schooltijd plaatsvinden. Dit omdat het niet mogelijk is om alle kinderen na schooltijd te begeleiden.