Kinderyoga

Yoga voor peuters en kleuters

Yoga voor peuters en kleuters, kan dat? Jazeker! Kinderyoga voor deze jonge kinderen is natuurlijk anders dan yoga voor volwassenen. In de lessen aan peuters en kleuters gaan we op reis en beleven we avonturen! Peuteryoga is voor kinderen van ongeveer 3 tot 4 jaar en kleuteryoga voor kinderen van 4 tot ongeveer 6 jaar. Yoga aan peuters kan eventueel samen met een ouder of verzorger gevolgd worden. Ervaring met yoga hoef je niet te hebben en je hoeft niet lenig te zijn om mee te kunnen doen!

De lessen
Jonge kinderen zoals peuters en kleuters, leren door te spelen en te ontdekken. In de lessen aan peuters en kleuters ga ik daarom met ze op pad en beleven we avonturen!  Dit doen we door onze verbeelding te gebruiken. De ene keer gaan we bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het kabouterbos of strand, de andere keer gebruik ik een prentenboek als thema. In alle lessen worden op een speelse manier verschillende, terugkerende activiteiten en spelletjes aangeboden waardoor de kinderen deze leren herkennen. Zo besteed ik elke les aandacht aan liedjes en spelletjes passend bij het thema, inspannende en ontspannende yogahoudingen (bijvoorbeeld een brullende leeuw of een zoemende bij enz.), doen we adem- en concentratiespelletjes, gebruiken we onze zintuigen en werken we samen! Behalve dat kinderyoga dus erg leuk voor kinderen is om te doen en plezier voorop staat, heeft het ook nog een aantal andere voordelen! Kinderyoga is goed voor de motoriek en zorgt voor verbinding, er is samenspel zonder competitie. We leren naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Dit zorgt voor een veilige sfeer, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en leren op een natuurlijke manier met hun grenzen en die van een ander om te gaan. Daarnaast leren de kinderen zich te ontspannen op een speelse manier. Doordat kinderen een beter lichaamsbewustzijn ontwikkelen, kunnen ze zich vaak beter concentreren en beter hun aandacht vasthouden. Soms gebeurt het dat een kind liever even wil kijken of doet het met bepaalde oefeningen helemaal niet mee. Geen probleem!  Doordat het kind zichzelf mag zijn en andere kinderen wel mee blijven doen, is de kans groot dat een kind ineens weer een oefening meedoet!

Yoga voor tieners

De yogalessen voor tieners hebben ook een thema die ik aandraag of die vanuit de kinderen komen. Zoals bijvoorbeeld: Samen of alleen? Wat is jouw talent?

We praten over het thema , doen bijpassende yogahoudingen, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen enz. en sluiten de les samen af.

Lessen op basisscholen, de kinderopvang of peuterspeelzalen
Ik geef ook peuter/kleuteryoga op locatie zoals  op basisscholen, peuterspeelzalen of andere vormen van opvang. Dit kan een losse les zijn of een serie rondom een thema. Dit kunnen we van tevoren met elkaar bespreken. Doordat de lessen aan kunnen sluiten bij het thema waar de locatie op dat moment mee werkt, sluit het goed aan op de belevingswereld van de kinderen. De lessen worden in de vertrouwde omgeving van hun eigen groep gegeven en eventueel samen met hun eigen leidsters en/of verzorgers. Wanneer de pedagogisch medewerkers zelf ook mee kunnen doen met de les, weten ze wat de kinderen ervaren en kunnen ze er later nog eens met de kinderen over praten of bepaalde oefeningen met de groep herhalen.

Neem gerust contact met mij op om te vele mogelijkheden te bespreken omtrent kinderyoga!