Ruimtelijk zicht en inzicht

Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters van elkaar en dat is niet toevallig. Zonder ruimtelijk zicht is er geen of beperkte mogelijkheid tot ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Ruimtelijk inzicht is het zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, hoe klein ook, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee voor verschillende onderdelen in het leerproces.

Het scherpzicht is vaak al gemeten door een oogarts. Ruimtelijk zicht heeft niets te maken met scherp zien. Maar heeft alles te maken met de samenwerking tussen de ogen en de hersenen om te kunnen herkennen wat we zien.

Tekenen die je kunt herkennen bij je kind zijn onhandigheid, onzekerheid, moeite met plannen/vooruitkijken,  moeite met het maken van puzzels, maar vooral ook onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Ook lezen, spellen en het handschrift kunnen lijden onder deze ruimtelijke “twist”. Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b en spiegelen van letters en/of getallen.

Ruimtelijk zicht is heel goed te testen. Na deze test kunnen we een plan opstellen om een optimaal ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht te bereiken en verdere leerproblemen te minimaliseren.