onderwijsondersteuning

Naar school gaan betekent een nieuwe wereld binnentreden. Sommige kinderen vliegen er doorheen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Andere kinderen hebben moeite om op niveau te blijven, bouwen een achterstand op of moeten op hun tenen lopen om bij te blijven.

Vaak krijgt een kind extra uitleg en individuele begeleiding over de details die het nog niet voldoende onder de knie heeft. Voor het ene kind is dergelijke hulp voldoende,  bij een ander kind lijkt al die bijles en begeleiding niet aan te slaan.

Problemen op school zijn niet altijd even makkelijk op te lossen door meer kilometers te maken. Sommige kinderen doen enorm hun best, maar toch is er iets waardoor het maar niet wil lukken. Dit kan erg frustrerend zijn.

Wanneer extra hulp op school niet voldoende helpt, is het verstandig om eens te kijken naar de achterliggende redenen van het probleem

De ontwikkeling van een kind verloopt volgens een vast patroon en is opgebouwd uit verschillende bouwstenen, zoals hieronder te zien is.

Zo zijn er best wel wat bouwstenen/vaardigheden die je moet kunnen beheersen, voor je goed kunt leren lezen, schrijven of rekenen. Niet zo verwonderlijk dus, dat dit niet voor iedereen even makkelijk is. Net zoals een huis, moet de fundering stevig zijn voordat er verder gebouwd kan worden. In de praktijk ga ik bouwen aan deze fundering, zodat leren makkelijker gaat en weer leuk wordt.

In de praktijk maak ik gebruik van ‘nieuwe’ leerstrategieën en methodes om naar de leer- en ontwikkelingsproblemen van kinderen te kijken. Geen standaard remedial teaching oefeningen dus. Problemen kunnen zo vanuit een nieuwe invalshoek breed bekeken en behandeld worden.